www.teknopoint-klima.sk www.comklima.sk
www.samsung-klima.sk
www.spirox.sk www.klimatipy.sk
Slovensky
Vonkajšie jednotkyVnútorné jednotkyRefnetyRiadiace systémy
Kombinačné tabuľky
Inštalačný manuálServisný manuálSelection programChybové kódyCenník
Referencie za rok 2008
Technológie

Digitálne riadený kompresor
Svetovo prvý PWM (Pulse Width Modulation) kompresor kontroluje kapacitu chladenia a kúrenia automaticky v závislosti na zaťažení.
 

Čo je digitálny systém?

Digitálne riadený špirálový kompresor využíva technológiu riadenia doby axiálnej tesnosti a netesnosti medzi statorom a rotorom axiálnym pohybom statoru. Pridavným bypasom kompresoru je prepojené sanie a riadiaci tlakový priestor nad axiálne pohyblivým statorom.

Princíp digitálne riadeného kompresora

Keď je PWM ventil otvorený, tlak v riadiacom priestore nad statorom je vypusteny do sania kompresoru. Tlak v pracovnom priestore medzi statorom a rotorom odtlačí stator smerom nahor od rotora, vznikne netesnosť medzi statorom a rotorom. Kompresor tak nie je schopny stlačať chladivo. Ide o beh naprazdno.

Keď je PWM ventil uzavretý, je v riadiacom priestore nad statorom taký istý tlak ako na výtlaku kompresora. Týmto tlakom je stator pritlačený k rotoru a tak je dosiahnuta tesnosť medzi rotorom a statorom. Kompresor pracuje na plný výkon. Nastavením pomeru doby pritláčania a odtláčania statoru od rotoru je riadené množstvo chladiva vytlačeného z kompresoru a tým výkon zariadenia.
 


 

 Výkonový rozsah PWM kompresora je od 10% do 100%. V tomto rozmedzí je možná plynulá regulácia, čo zaručuje vysokú účinnosť a nízku spotrebu PWM kompresora.

 
PWM (Pulse Width Modulation) ventil

Pritláčaním a odtláčaním statora od rotora kompresora v určitej frekvencii je ovládané množstvo prietoku chladiva. Pričom jedno pritlačenie a odtlačenie je jeden pracovný cyklus kompresora. Tento cyklus trvá od 10 do 20 sekúnd, pričom práve pritláčanie a odtláčanie statora od rotora nám zabezpečuje plynulú reguláciu cez rozdielny prietok chladiva cez kompresor.

                                               
Vysoká efektivita
COP až do
3,5
 

 

            

 

Vzdialenosti a výškové rozdiely 

Digitálne riadený systém TEKNOPOINT MDV-DⅢ nepotrebuje ako jediný systém olejový a recyklačný separátor. Pri chode kompresora   v pracovnej polohe je rýchlosť chladiva dostatočná aj pre návrat oleja späť do kompresora. Pri behu kompresora naprázdno neodchádza z kompresora žiadne chladivo ani olej.

 

 

175 m max. vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

70 m max. výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

15 m max. výškový rozdiel medzi vnútornými jednotkami
 
 
 Ľubovoľná kombinácia ,široká škála výkonov

 5   základných modulov ktoré môžu byť voľne montované.
 2HP   zvýšenie rozsahu výkonu, čo zodpovedá presným požiadavkám zákazníka.

Maximálny výkon je 64HP, čo je  maximálny výkon dosiahnutý v chladiarenskom priemysle!.Patentovaný design, spoľahlivá prevádzka


Rozdelenie chladiva do jednotiek

MDV-DⅢ používa unikátne zariadenie na prerozdelovanie plynu medzi kompresory, ktoré rozdeluje množstvo nasávaného chladiva medzi jednotlivé kompresory.
Vysoký prietok vzduchu a nízka hlučnosť
Nový design vnútorného kruhového kanála zväčšuje plochu vyfukovaného vzduchuznižuje hlučnosť ventilátora a zvyšuje efektivitu ventilátora. Mriežka na prívode a odvode vzduchu má funkciu nastavenia smeru vzduchu, čo vedie k zníženiu tlaku. Novinkou je duálny turboventilátor ktorý vytvára väčší prietok vzduchu a nižšiu hlučnosť.
 

                    

Vysoká efektivita výmenníka a presná kontrola chladiva
Používa sa medený výmenník tepla s vnútorným drážkovaním, čo vedie k zvyšenej efektivite výmeny tepla a slušný tepelný výkon pri nízkej vonkajšej teplote.

MDV-DⅢ využíva  dual EXV ,ktoré umožňuje až 960 krokové nastavenie čo zabezpečuje presnú kontrolu chladiva a nárast efektivity cirkulácie systému.

                        

 

Patentovaný design dvojice štvorcestných ventilov.

 

 

 

 

                                Hlavný štvorcestný ventil                         Pomocný štvorcestný ventil 

                   
 
 

Úspora miesta.
Kombináciou jedného hlavného a jedného pomocného štvorcestného ventilu je možné nezávisle sledovať vonkajší výmenník tepla a vonkajší prietok vzduchu. V závislosti na zaťažení dokážeme nastaviť plochu výmenníka a zabránime tak plytvaniu energie pri nízkom zaťažení.
 

 
Jednoduchá inštalácia a ľahká údržba
      
Jednoduchá montáž
lŠtruktúra MDV-DⅢsystému a rúrkovania je jednoduchá čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu.
l Inštalácia vnútornej jednotky: každá séria vnútorných jednotiek má rovnaký dopojovací rozmer Cu rúrok a je dopojená cez FLARE maticu, takže dopojenie je jednoduché a náklady na inštaláciu sa znížia až o 30% .

Nezávislý systém

MDV-DⅢ systém môže byť montovaný postupne a majitelia môžu inštalovať svôj systém v ľubovolnom čase.
l Montážou na fázy môžeme predísť prípadným problémom na stavbe. 
l Je vhodný aj na rekonštrukciu objektov nielen pre novostavby. 

Nie je potrebná špeciálna údržba

Jednoduchý systém rúrkovania chladiva zabezpečuje minimálne riziko komplikácií a minimálnu potrebu údržby.

Porovnanie s vodným systémom:

Nie je potrebné čistiť vodné potrubia!
Nie je potrebné zamestnávať údržbára na plný úväzok!

Modulárna konštrukcia umožňuje pravidelný servis bez odstavenia celého systému!

Flexibilné ovládanie

Ponúkame: individuálne ovládanie, skupinové ovládanie, sieťové ovládanie.

Sieťové ovládanie Teknopoint 3 generácie umožňuje inteligentné ovládanie chladiaceho systému, pracuje s  Lonworks protokolom a môže byť napojené na BMS:

1 PC dokáže ovládať max 16 vnútorných CCM and 16 vonkajších CCM;

1 vnútorná CCM môže ovládať až 64 vnútorných jednotiek;

1 vonkajšia CCM dokáže monitorovat až 32 vonkajších jednotiek;   

Takže 1 počítač dokáže monitorovať a ovládať maximálne 1024 vnútorných jednotiek a  512 vonkajších jednotiek!


Presné nastavenie teploty
Zavedením vysokorýchlostnej  DSP jednotky a bezkrokového ovládania dokáže systém zabezpečiť  malé kolísanie teploty .Teplota kolísa len v rozmedzí ±
0.5℃.

 


Široká škála použitia
MDV-DⅢ dokáže chladiť aj kúriť,pracovný rozsah systému je možné rozšíriť použitím digitálnej technológie. Najnižšia vykurovacia teplota môže dosiahnuť až -20 ℃. Najvyššia teplota chladenia môže dosiahnuť až +50 ℃.

Žiadne elektromagnetické rušenie
MDV Digital Scroll System nespôsobuje žiadne elektromagnetické rušenie, keďže nasávanie a výtlak je len mechanický pohyb.