www.teknopoint-klima.sk www.comklima.sk
www.samsung-klima.sk
www.spirox.sk www.klimatipy.sk
Slovensky
Vonkajšie jednotkyVnútorné jednotkyNástenné jednotkyKazetové jednotkyRefnetyRiadiace systémy
Kombinačné tabuľky
Inštalačný manuálServisný manuálSelection programChybové kódyCenník
Referencie za rok 2008
Vnútorné jednotky

Výber vnútornej jednotky

1.
Po vypočítaní tepelnej záťaže miestností si vyberte jednotky najbližšieho vyššieho výkonu a berte pritom ohľad na regionálne klimatické podmienky,  objem miestností, štruktúre miestností a pod.

2. Vyberte si správnu vnútornú jednotku vrátane typu vnútornej jednotky (Ako nástenná jednotka, štvorcestná kazetová jednotka a pod.)

3. Dávajte pozor na požiadavky zákazníka, príslušné  normy a dizajnové požiadavky lokality


POZOR:
   

Predpísaný výkon môže byť odlišný od tabuľového výkonu jednotlivých vnútorných jednotiek.
Reálny výkon by mal byť vypočítaný na základe tabuľkového výkonu vonkajšej jednotky.